Ny gång- och cykelväg

Med start andra veckan i september kommer arbetet att anlägga en GC-väg längs med Överbyvägen påbörjas. Arbetet beräknas vara färdigt under november månad.

Bild med ytterligare information gällande den nya vägen från Trollhättans Stad